Dražba nemovitosti

Pokud jsou v exekutorském řízení dluhy větší, přichází na řadu dražba nemovitosti. Dříve se ale stalo, že se musela uskutečnit dražba nemovitosti, i když byla vymáhána ne příliš vysoká suma.

Co vše může exekutor provést s nemovitostí dlužníka?

Jedná se úplně o poslední možnost, jak vymoci dluhy od dlužníků. Pokud už se vyčerpaly všechny možnosti, jak pohledávky splatit, přichází na řadu dražba. Nemovitost, ve které bydlí dlužník a jeho rodina bývá poslední možnou variantou a ne příliš veselou.

Exekutor nabídne nemovitost do dražby především v případě, pokud se jedná o vymáhání pohledávek za výživné. U takové možnosti neexistuje žádná výjimka.

Ocenění nemovitosti

Zprvu se vypracuje posudek, o který se postará ustanovený soudní znalec. V posudku se určí obvyklá cena nemovitosti. Obvyklá cena znamená cenu, za kterou může být nemovitost prodána na trhu realit.

Dlužník je seznámen s následujícími postupy, jako jsou například ohledání nemovitosti znalcem a musí umožnit prohlídku. Exekuční dražba nezaniká ani v případě, je-li nemovitost zatížena věcným břemenem. Zájemci, kteří se chystají vstoupit do dražby dané nemovitosti, musí být seznámeni se všemi podmínkami. Výhoda bývá v tom, že nemovitost s věcným břemenem se finančně výrazně liší od nemovitosti bez věcného břemena.

Nařízení a provedení dražby

Jakmile se určí cena nemovitosti, přijde na řadu vydání dražební vyhlášky. V té jsou stanoveny informace o nemovitosti a dražbě. Především datum a čas dražby, nejnižší podání – kdy v prvním kole je to 2/3 stanovené ceny. Dále jsou zde uvedeny podmínky účasti.

Dražba se může provádět dvěma způsoby, a sice elektronicky nebo klasicky vedená. Při dražení nemovitosti může docházet k podvodným jednáním, elektronická dražba tomu může předcházet.

Jak je logické, nejvyšší možné podání vyhrává celou dražbu. Pokud ve stejnou dobu dojde ke stejnému příhozu, jsou vítězové dva a musí se o jednoho losovat.

Dokončení dražby

Exekutor učiní příklep vítězovi dražby, který nemovitost vydražil za nejvyšší cenu. Není ale vše vyhráno. Může se ještě najít osoba, která je schopná zaplatit předražek, který činí minimálně o 25% vyšší cenu než je cena vydražená. Potom se stává vlastníkem nemovitosti daná osoba.

Pokud dražbu nikdo nevyhraje, musí se daná dražba opakovat a nejvyšší podání se postupně snižuje až na 25% obvyklé ceny.

Obáváte se dražby nemovitosti?

Dostali jste se do potíží? Obraťte se na NEXTA CONSULTING, s.r.o.. Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.