Jak předejít dražbě nemovitosti?

Když se řekne dražba nemovitosti, pak si mnoho lidí představí jeden z nejhorších scénářů, jak přijít o střechu nad hlavou. Exekuční dražba přichází na řadu v případě, že dlužník není schopen nebo nehradí své závazky, poté mu exekutor zabaví majetek nebo nemovitost.

Dražba nemovitosti je tedy její prodej, jehož výsledkem je umořit ideálně celou nebo co nejvyšší část dluhu. Nemovitost získá zájemce, který nabídne nejvyšší částku.

Exekuční dražba nemovitosti

Ne vždy je však exekuční dražba nemovitosti tou ideální volbou a efektivním řešením. Hlavním důvodem je především podhodnocená cena nemovitosti, za kterou je ve finále vydražena. Dlužníkovi pohledávky se tak velmi často uhradí pouze z části. Exekuční dražba nemusí být tedy výhodná ani pro jednu stranu exekučního řízení, pro dlužníka a jeho věřitele ani pro exekutora samotného.

Ideálním řešením je exekuční dražbě zcela předejít.

Jak předejít exekuční dražbě?

Exekuční dražbě a jejímu nízkému výnosu je možné zabránit několika způsoby. První a zcela zásadním řešením jak předejít exekuční dražbě, pak je důležité řešit nařízenou dražbu včas, potažmo své dluhy. Velmi často dlužníkovi dojde jak je situace vážná až příliš pozdě a poté již není dostatek času a prostoru jak exekuci efektivně řešit. Jaká jsou tedy řešení?

Způsoby jak zabránit exekuční dražbě

  • Včasné prodání nemovitosti – tato varianta je možná i v případě, kdy je nemovitost zatížena exekucí nebo má již určen termín dražby.
  • Úhradou dlužné částky pomocí nebankovní půjčky.
  • Podáním insolvenčního návrhu, který může dát jak dlužník, tak i jeho věřitel.

Okamžitý odkup nemovitosti

První možností je prodat nemovitost třetí osobě nebo společnosti, která se specializuje na odkup nemovitostí. Společnost NEXTA CONSULTING s.r.o. vykoupí vaši nemovitost za hotové peníze do 24 hodin. K odkupu naší společností může dojít i v případě omezení vlastnického práva exekucí, věcným břemenem nebo zástavním právem.

Od našich klientů vykupujeme nemovitosti za hotové ve výši od 50 do 80 % tržní ceny nemovitosti. Finální cena se vždy odvíjí od typu nemovitosti a lokality, kde se nachází.

Potřebujete pomoci s exekuční dražbou nebo jí předejít?

Ke svým klientům jezdíme osobně, detailně analyzujeme vaše konkrétní potřeby a poskytujeme diskrétní servis s nejlepším možným řešením. Kontaktujte nás na telefonním čísle 608 815 828, emailem: nebo pomocí kontaktního formuláře.