Exekuce a řešení exekuce

Co je exekuce

„Exekuce je forma legálního převzetí cizího majetku z důvodů nesplácení úvěru či jiné formy finanční pomoci, která byla věřitelem dlužníkovi poskytnuta. Jedná se o extrémní formu vymáhání dluhů, kdy je proti vůli majitele zabavován hmotný i nehmotný majetek, který se používá pro splácení dluhu.“

Podstatné pro Vás tedy je, že exekuce se děje proti Vaší vůli a útočí na Váš hmotný a nehmotný majetek. Okamžité a účinné řešení exekuce je tedy jediná možnost, jak v takové situaci postupovat.

Řešení exekuce

Progresivní způsob řešení exekucí poskytovaný společností NEXTA CONSULTING je výhodný především pro Vás. Ve většině případů zůstává zadlužená nemovitost ve Vašem vlastnictví, což předem zamezí spekulativnímu nakládání s Vašemi  nemovitostmi třetím osobám.

  • Nařízení exekuce na můj/náš majetek
  • Nařízení exekučního prodeje mého/našeho majetku
  • Nařízení dražby mého/našeho majetku
  • Můj/náš majetek je předmětem exekuce díky někomu jinému, dluh má můj/náš spoluvlastník

Snažíme se při řešení exekuce postupovat velmi opatrně a citlivě, nastavit splátky dle Vašich možností. Ve většině případů se snažíme poskytnout finance i na případné hotovostní půjčky, čímž sjednotíme Vaše splácení do jedné splátky. Konsolidací splátek se výrazně sníží úroky, které jsou spojeny s každým úvěrem nebo půjčkou.

Potřebujete řešit exekuci nebo insolvenční poradenství? Zavolejte nám a domluvte si nezávaznou konzultační hodinu ZDARMA.

Kdy je možné exekuci řešit?

Exekuci je možné efektivně řešit v případě, že máte k dispozici nemovitost (dům, byt, pozemek, chatu, …), která je ve Vašem osobním vlastnictví. K řešení exekuce lze použít i nemovitosti ve vlastnictví Vašich blízkých osob s tím, že se tyto osoby budou s podmínkami řešení exekuce souhlasit.

Předcházejte exekuci!

Pokud máte nějaké závazky, tedy půjčky, dluhy nebo různé jiné splátky a nedaří se Vám je splácet a navíc ani nejevíte snahu tyto potíže řešit, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později na Vás věřitel použije exekuci. Všem doporučujeme předcházet exekuci včasným jednáním s věřitelem za účelem dosažení dohody o splacení dluhu a samozřejmě účinně projevenou snahou splácet své dluhy. Pokud tak neučiníte, exekuce se Vám podstatně prodraží, protože zaplatíte nejen svůj dluh, ale i úroky, poplatky a odměnu exekutora. V mnoha případech se stává, že náklady exekuce jsou několikrát vyšší, než je vlastní dluh.

Zákony a právní normy, které se týkají exekuce